Richtlijn Steigers: een "must" voor iedereen die werkt met steigers

VSB en Bouwend Nederland presenteren de Richtlijn Steigers, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. De richtlijn krijgt vorm in een handboek en de website www.richtlijnsteigers.nl. Omdat het handboek bestaat uit een losbladig systeem en de website actief wordt bijgehouden, is de Richtlijn Steigers altijd actueel en geeft het een weerslag van de geldende wet- en regelgeving, normen en de stand van de techniek.

 

De richtlijn is tot stand gekomen in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB en Bouwend Nederland.

 

Steigertoets

Om steigers te mogen bouwen, is het met ingang van 1 januari 2017 noodzakelijk om geregistreerd te staan in het Centraal Diploma Register voor de steigerbouw. Dat kan wanneer u uw vakbekwaamheid heeft aangetoond.

Laatste nieuws

Prev Next

Update Richtlijn Steigers

De Richtlijn Steigers is weer geüpdatet. Naast een kleine redactionele aanpassing in paragraaf 5.1.4 (schouderbescherming) is met name paragraaf 2.2. over ‘Configuraties en moeilijkheidsgraden van steigers’ aangepast. Deze paragraaf heeft een belangrijke relatie met hoofdstuk 7 over de scholingsstructuur voor... Lees verder

Nieuwe update Richtlijn Steigers

De Richtlijn Steigers is geüpdatet. Met de update zijn de website en de geprinte versie op een aantal punten vernieuwd. Een van de vernieuwingen betreft de scholingsstructuur voor de steigerbouw die nu integraal in de richtlijn is opgenomen en waarin... Lees verder

Richtlijn Steigers per 1 juli 2016 gratis

Met ingang van 1 juli 2016 zijn de websites van de Richtlijn Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies gratis toegankelijk. Op 9 juni ondertekenden Gijs Buijs van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en Teus de Wit van... Lees verder

Paragraaf 4.4.1, 5.5 en 7.3 vernieuwd

De paragrafen 4.4.1 en 5.5 met betrekking tot houten steigerdelen, evenals 7.3.1 tot en met 7.3.3, welke betrekking hebben op de eindtermen van opleidingen, zijn ge-update.   27-10-2015 Lees verder

Nieuwe paragrafen in H2

Per september 2015 is paragraaf 2.2. Standaardconfiguraties gewijzigd. In dit onderdeel zijn paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.3 tussen gevoegd en zijn de "oude" paragrafen verplaatst naar paragrafen 2.2.4 en verder. Hierdoor is tevens de nummering van deze paragrafen, tabellen... Lees verder

Aanmelding nieuwsbrief

Waarom?

Richtlijn Steigers is gebaseerd op de Europese wetgeving en normering inzake het werken op hoogte en het bouwen van steigers.

Lees verder

Voor wie?

Richtlijn Steigers is bedoeld voor iedereen die in professionele zin te maken heeft met steigerbouw of steigers gebruikt.

Lees verder

Wat is de status?

De Richtlijn Steigers geeft steeds de stand van de techniek weer, waarop instanties ook in de praktijk controleren.

Lees verder

Printversie?

Geïnteresseerd in een gedrukte versie van Richtlijn Steigers? Bestel dan direct een exemplaar van deze unieke uitgave.

Lees verder

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home