4.5 Afdichten en bekleden

Steigers worden vaak afgedicht met een bekleding, in de vorm van netten, zeilen of folie. De voordelen zijn divers:

 • een klimaat binnen de steigerconstructie dat veel minder afhankelijk is van weersinvloeden, dus betere arbeidsomstandigheden en minder verlet;
 • kwaliteitsverbetering van het te bouwen object door het weren van negatieve invloeden zoals wind, vocht en stof;
 • minder milieuvervuilend voor de omgeving bij bouwwerkzaamheden die schadelijke stoffen, stofdeeltjes of nevel afscheiden;
 • minder kans dat er materialen of voorwerpen buiten de steiger vallen.

4.5.1 Wandafdichting

Verreweg de meeste bekleding wordt gebruikt voor afdichting van de verticale vlakken. Het type bekleding is afhankelijk van de vraag welke functie(s) de bekleding moet vervullen. Figuur 4.5.1 geeft enkele voorbeelden van typen bekleding.

Figuur 4.5.1 Voorbeelden van typen bekleding

We onderscheiden:

 • Steigernetten in de uitvoeringen: 50% windreductie en 90% windreductie (niet vlamonderhoudend);
 • Steigerfolie in de uitvoeringen: steigerfolie (niet vlamonderhoudend) en krimpfolie (niet vlamonderhoudend);
 • Steigerzeilen in de uitvoeringen: lichtgewichtzeilen, maatwerkzeilen, systeemzeilen en isolerende zeilen;
 • Cassettesystemen in modulaire uitvoering.

4.5.2 Kapafdichting

Een kapafdichting zit aan de bovenkant van de steiger en wordt door middel van een kapconstructie bevestigd aan de staanders. Hierop wordt het zeil of de folie aangebracht en bevestigd. De kapconstructie moet vanzelfsprekend afwaterend zijn. Zie figuur 4.5.2.

Elke staander moet zo dicht mogelijk onder de kapafdichting aan de betonconstructie worden verankerd.

Figuur 4.5.2 Voorbeeld van kapafdichting. Let op: verticaal borgen.

4.5.3 Bevestigingsmethoden

Voor het bevestigen van de bekledingen zijn er verende en vaste montagemethoden:

 • verende montage, met:
  • trapeze-elastiek met kunststof T-stuk of
  • rond elastiek met S-haak of
  • universeelbinders met verend T-stuk
 • vaste montage, met:
  • tie-wraps (eenmalig gebruik) of
  • knobbelbinders of
  • touw.

4.5.4 Sterkte en stabiliteit van de steiger incl. reclamedoeken en tenten

Het bekleden van steigers geeft meer winddruk en leidt dus tot grotere krachten. Dat geldt ook voor een kapafdichting. Er moet dan goed gekeken worden of de sterkte en stabiliteit van de steiger niet in gevaar komen. Dit aspect moet in de berekening worden meegenomen. Inhoudelijk komt één en ander aan de orde in paragraaf 2.4 Statische berekening en in paragraaf 3.3 Verankering.

Reclamedoeken en tenten
Ook een reclamedoek op een frame draagt krachten af naar de steigerconstructie. De steiger moet daarom ter plaatse van het frame extra worden verankerd.

Een (doorwerk)tent is in de regel geheel bekleed. Hij moet daarom worden berekend op sterkte, stabiliteit en voldoende geborgd zijn tegen opwaaien, verschuiven en kantelen.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 4. Uitvoering van de steiger 4.5 Afdichten en bekleden