4.7 Afstand steigervloer tot gevel/object

Een vloer hoort geheel dicht te zijn. Je voorkomt daarmee valgevaar en van hoogte vallende materialen. Maar in sommige gevallen is een opening gezien de aard van de werkzaamheden nodig. Onder meer tussen steigervloer en object, bijvoorbeeld een gevel. Vanzelfsprekend moeten de openingen dan zo klein mogelijk zijn.
 
De breedte van de opening tussen werkvloer en gevel is van diverse factoren afhankelijk. Bij een bestaande gevel kan een steiger in de regel dichter tegen de gevel staan dan bij nieuwbouw. Bij nieuwbouw speelt bovendien de vraag of een steiger al in de ruwbouwfase wordt ingezet of pas later. In het eerste geval begin je met een relatief grote opening, die naarmate de bouw vordert kleiner wordt. En tenslotte is de dikte van het gevelpakket medebepalend voor de breedte van de opening. Dit met de kanttekening dat gevelisolatie in de loop der jaren dikker is geworden. Ook deze richtlijn gaat daarvan uit (zie figuur 4.71).
 
Figuur 4.71 Maximale afstand tussen steigervloer en object/gevel
 
Praktische invulling
 • De maximale breedte van de opening tussen werkvloer en gevel (object) is 0,15 m.
 • Tijdens uitvoeren van werkzaamheden, mag deze breedte plaatselijk maximaal 0,30 m zijn. Onder strikte voorwaarden mag deze afstand groter zijn. Zie tekst hieronder en figuur 4.72

  Tijdelijke afstand > 30 cm uitsluitend toelaatbaar onder voorwaarden:
  • t b.v. stelwerkzaamheden op maximaal één werkvloer / slag.
  • op de betreffende werkvloer worden geen andere werkzaamheden uitgevoerd,
  • de desbetreffende vloer wordt niet door anderen gebruikt (geen transportroute).
  • de onderliggende vloer en de voorbouw zijn volledig aaneengesloten dichtgelegd.
  • de maximale afstand tot onderliggende vloer is 3,0 meter (slaghoogte).
  • tijdens montage van de steiger kantplankbeugels monteren om binnenleuningen te kunnen aanbrengen
    
  Figuur 4.72 Maximale afstand tussen steigervloer en object/gevel
  Klik hier om figuur 4.72 eventueel te downloaden.
   
 • Handhaaf dezelfde mate van veiligheid bij inspringingen van gevel (object) of bij neggen. Voorzie de steigervloer overal waar de afstand groter is dan 0,30 m, ook aan de binnenzijde, van leuningwerk (heup- en knieleuning).
 • Een kantplank aan de binnenzijde kan achterwege blijven indien personen terplekke niet kunnen worden getroffen door vallende materialen of voorwerpen.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 4. Uitvoering van de steiger 4.7 Afstand steigervloer tot gevel/object