7.1 INLEIDING

Het (de)monteren van steigers is een specialisme, dat alleen door goed geschoolde en ervaren medewerkers wordt beheerst. Het is immers de verantwoordelijkheid van de monteur dan wel het montagebedrijf, dat er in de latere gebruiksfase tientallen beroepsgroepen dagelijks veilig op steigers kunnen werken. Daarmee is de monteur niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, maar juist ook voor die van anderen.

De sectoren, waar gebruik gemaakt wordt van steigers zijn zeer uiteenlopend. Variërend van de bouw, scheepsbouw, petrochemie, chemie, energiesector en overige industrie tot de offshore. Daarbinnen zijn verschillende risicogebieden aan te geven, die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de hoogte van de steiger, de complexiteit ervan, de omgeving en andere functionele omstandigheden.

Door alle bij de Richtlijn Steigers betrokken partijen en overige stakeholders is in 2013 gekozen voor de invoering van een nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw per 1 januari 2017. De direct bij de Richtlijn Steigers betrokken partijen zijn de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB en de materieeldiensten van Bouwend Nederland (KOMAT) als initiatiefnemers en de petrochemie, chemie, industrie, offshore en de energiesector als overige direct betrokkenen (adhesie).

Het tot stand komen van de nieuwe scholingsstructuur is verder mogelijk gemaakt door het Sectorplan Steigerbouw (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en heeft geresulteerd in de Stichting Veilig Werken Op Hoogte. Deze stichting wordt gevormd door de belanghebbende stakeholders bij het veilig werken op hoogte, als ook de partijen die betrokken zijn bij de Richtlijn Steigers, zoals opdrachtnemers, opdrachtgevers, werkgevers- en werknemersorganisaties.

Met de nieuwe scholingsstructuur wordt een meerledig doel bereikt:

  • de invulling van de begrippen “deskundigheid” en “vakbekwaamheid”
  • de ontzorging van (montage)bedrijven, opdrachtgevers en Inspectie SZW
  • het bereiken van eenduidigheid met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden, functies, de opleidingen, examinering en diploma’s/certificaten
  • het bewerkstelligen van een structuur die open staat voor alle opleiders en examenbureaus

 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 7. SCHOLINGSSTRUCTUUR STEIGERBOUW 7.1 Inleiding