7.4 VALIDERING BUITENLANDSE DIPLOMA’S EN CERTIFICATEN

Indien steigermonteurs worden opgeleid in het buitenland door Nederlandse opleiders, wordt vereist dat deze monteurs in het bezit komen van een MBO-diploma of Persoonscertificaat volgens ISO 17024, zoals vastgesteld in dit Hoofdstuk 7 van de (Nederlandse) Richtlijn Steigers.

Indien steigermonteurs worden opgeleid in het buitenland door lokale opleiders en in het bezit zijn van een diploma of certificaat dat afwijkt van hetgeen is vastgesteld in dit Hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers, zijn er twee mogelijkheden: 

  1. Buitenlandse Diploma’s

    Omdat alle opleidingen, trainingen en cursussen internationaal niet zijn geharmoniseerd, moeten steigermonteurs met een niet-gevalideerd buitenlands diploma of persoonscertificaat alsnog worden gevalideerd. Veel voorkomende buitenlandse diploma’s kunnen worden getoetst of gevalideerd volgens de weg van de internationale diplomawaardering door het SBB en het Informatiecentrum Diploma Waardering (IcDW). Ook kan de vakbekwaamheid worden beoordeeld aan de hand van een EVC-procedure dat ook leidt tot een erkend diploma.
     
  2. Buitenlandse Certificaten

    Aan de hand van de in Nederland vastgestelde eind- en toets-termen, zullen de buitenlandse opleidingen en examinering door de Stichting Veilig Werken Op Hoogte inhoudelijk worden beoordeeld, eventueel kunnen eind- en toets-termen onderling met elkaar worden vergeleken. In het geval van een positieve beoordeling kunnen certificaten rechtstreeks worden aangemeld bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, zodat opname in het Centraal Diploma Register kan plaatsvinden tegen administratiekosten. Er zal een zogenoemde ‘white list’ worden opgesteld, waarop de reeds erkende buitenlandse certificaten in overzicht worden bijgehouden.

 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 7. SCHOLINGSSTRUCTUUR STEIGERBOUW 7.4 Validering buitenlandse diploma's en certificaten