7.5 STICHTING VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Dankzij het Sectorplan Steigerbouw (2016-2018) is een structuur tot stand gebracht ten behoeve van het Veilig Werken Op Hoogte, waarbij de vakbekwaamheid van uitvoerend personeel op neutrale, objectieve en eenduidige wijze wordt aangetoond, bewaakt en geregistreerd. De opzet is zó gekozen dat er ruimte wordt geboden om –afhankelijk van het toepassingsgebied van arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte- te kunnen kiezen voor persoonscertificering (ISO 17024), diplomering (MBO) of andersoortige kwalificering. De verantwoordelijkheden en taken van de sectoren worden strikt gescheiden gehouden van de Certificerende Instantie en de andere toezichthoudende organisaties, zoals de overheid.

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van het veilig werken op hoogte, de bijbehorende scholingsstructuur en het aantoonbaar maken van vakbekwaamheid en de deskundigheid van personen die dagelijks (in)direct betrokken zijn bij het verschaffen van een veilige tijdelijke werkplek op hoogte.

De activiteiten van de stichting zijn, onder meer het opzetten, onderhouden, beheren of faciliteren van:

 • De Centrale Examenbank Veilig Werken op hoogte
 • Centraal Diploma Register (deelbeheer)
 • Certificatie van personen, bedrijven en middelen
 • Eind- en toets-termen, kwalificatiedossiers voor de betreffende functies
 • Het College van Deskundigen, Examencommissie en de Werkkamers
 • Voorlichting en kennisoverdracht
 • Samenwerking met certificerende instantie(s)

 

7.5.1 KWALIFICATIEDOSSIER EN EIND- EN TOETSTERMEN

De meeste recente kwalificatiedossiers zijn:

De meeste recente eind- en toets-termen zijn:

7.5.2 EXAMENBUREAUS

De actuele lijst van Examenbureaus is te vinden: www.svwoh.nl/voor-wie

7.5.3 CENTRAAL DIPLOMA REGISTER EN REGISTRATIE ASPIRANT HULPMONTEUR

Binnen de databank van Stichting Samenwerking Voor Veiligheid (SSVV), waar ook VCA certificaten en overige SOG-kwalificaties staan geregistreerd, wordt op verzoek van de Stichting Veilig Werken Op Hoogte ook de registratie verricht van MBO-diploma’s en/of Persoonscertificaten gericht op de volgende functies:

 • Hulpmonteur
 • Monteur
 • 1e Monteur
 • Voorman
 • Steigerinspecteur
 • Toezichthouder steigergebruik.

Houders van diploma’s en Persoonscertificaten dienen na 5 jaar geregistreerd te zijn in het Centraal Diploma Register (te beschouwen als de licentieperiode), actuele kennis en vakbekwaamheid opnieuw aan te tonen, door deelname- respectievelijk toets-certificaten van na- en bijscholingsactiviteiten.

Het Centraal Diploma Register is te raadplegen via: www.vca.ssvv.nl, waarbij op naam, geboortedatum of VCA diplomanummer kan worden gezocht.

Gegevens die vastgelegd worden zijn:

 • Voorletters en achternaam
 • Geboortedatum
 • Soort diploma of certificaat
 • Diplomanummer of certificaatnummer
 • Examendatum
 • Vervaldatum 5-jarige registratie (de te beschouwen licentieperiode)
 • Registrerende instantie

Voor de registratie van Aspirant Hulpmonteurs wordt door de Stichting Veilig Werken Op Hoogte een overzicht bijgehouden. Aspirant Hulpmonteurs worden daarop voor één jaar geregistreerd. Opdrachtgevers en Inspectie SZW kunnen de registratie van Aspirant Hulpmonteurs controleren via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch +31 (0)85 3038422. Dit register is tot nader order nog niet operationeel; evenmin kunnen al aspirant hulpmonteurs worden getoetst. Zodra dit wél is ingevuld, zal dit aan de markt kenbaar worden gemaakt.  

Belangrijke downloads:

 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 7. SCHOLINGSSTRUCTUUR STEIGERBOUW 7.5 Stichting Veilig Werken op Hoogte