9. Voorschriften, normen en literatuur

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving over steigerbouw, onderverdeeld in overheidsvoorschriften, brancherichtlijnen, normbladen en diversen.

Overheid   Artikel/Nr.   Titel  
Arbowet     Arbeidsomstandighedenwet  
Hfdst. 2     Arbeidsomstandighedenbeleid (o.a. Verplichtingen werkgever en werknemers, RI&E/plan van aanpak, voorlichting en onderricht, voorkomen gevaar voor derden) 
Hfdst. 7   Art. 32   Strafbepaling  
Arbobesluit     Arbeidsomstandighedenbesluit  
  Art. 2.26   Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk  
  Art. 2.28   Veiligheid en gezondheidsplan  
  Art. 2.29   Aanstelling coördinatoren  
  Art. 3.16   Voorkomen valgevaar (onderdeel van Hoofdstuk 3 inrichting arbeidsplaatsen)  
  Art. 5   Fysieke belasting  
  Art. 7.4   Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen. (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  
  Art. 7.4a   Keuringen (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  
  Art. 7.11a   Voorlichting (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  
  Art. 7.17c   Gebruik mobiele arbeidsmiddelen (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  
  Art. 7.23   Steigers, ladders/trappen en toegangs-/positioneringstechnieken (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  
  Art. 7.34   Steigers (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  
  Hfdst. 8   Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidsignalering  
Arboregeling     Arbeidsomstandighedenregeling  
  Hfdst. 8 en Bijlage XVIII   Veiligheids- en gezondheidssignalering  

 

Branche   Titel  
Arbouw   A-blad Steigerbouw  
  A-blad Steigergebruik  
  A-bladTillen  
  A-blad Metselen en lijmen  
  A-blad Kozijnen stellen  
  A-blad Glas zetten  
  A-blad Voegen  
  A-blad Hellende daken  

 

Normblad   Titel  
NEN-EN 39   Losse stalen buizen voor toepassing in steigerconstructies-Technische leveringsvoorwaarden  
NEN-EN 74-1 en 3,
en NEN-EN 74-2:2008 
Koppelingen en toebehoren voor het gebruik in gevel steigers en ondersteuningssteigers gemaakt van stalen buizen - Deel 2: Speciale koppelingen - Eisen en beproevingsprocedures
NEN-EN 131-1 en 3   Ladders-Deel 1 Termen, typen, functionele afmetingen - Deel 3 Gebruikersinformatie  
NEN-EN 338   Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen  
NEN-EN 345   ISO 872 veiligheidsschoeisel, beschermschoeisel en werkschoeisel voor beroepsmatig gebruik  
NEN-EN 365   Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen-Uitrustng tegen vallen  
NEN-EN 397   Industriële veiligheidshelmen  
NEN-EN 1004   Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen  
NPR 5310   Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010  
NEN 1010   Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties  
NEN-EN 1080   Bouwliften voor goederenvervoer – veiligheidseisen voor opstelling, constructie, uitvoering en onderhoud  
NEN-EN 1298   Rolsteigers-Regels en leidraad voor het opstellen van een handleiding voor de opbouw en het gebruik  
NEN-EN 1808   Veiligheidseisen voor hangsteigers  
NEN 2484   Draagbaar klimmateriaal-Ladders en trappen-Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud  
 

 

NEN 6702   Technische grondslagen voor bouwconstructies-TGB 1990-Belastingen en vervormingen  
NEN 6710   Technische grondslagen voor bouwconstructies-TGB 1990-Aluminiumconstructies-Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies  
NEN 6760   Technische grondslagen voor bouwconstructies-TGB- 1990-Houtconstructies- Basiseisen en bepalingsmethoden  
NEN 6770   Technische grondslagen voor bouwconstructies-TGB-1990-Staalconstructies-Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies  
NEN 6771   Technische grondslagen bouwconstructie-TGB-1990-Staalconstructies -Stabiliteit  
NEN 6772   Technische grondslagen voor bouwconstructies-TGB 1990-Staalconstructies-Verbindingen  

 

 

NEN 6700 is opgevolgd door NEN-EN 1990:2011 (incl A1, A1-C2 en de Nationale bijlage).

De TGB’s zijn opgevolgd door de Eurocodes (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999, inclusief de bijbehorende aanvullingen, correctiebladen en Nationale Bijlagen.

 

NEN 10142   Carbonaceous materials  
NEN-EN 1263-1 en 2   Veiligheidsnetten-Deel 1 Productspecificaties- Deel 2: Veiligheidseisen voor het ophangen van veiligheidsnetten  
NEN-EN 12158-1   Bouwliften voor goederenvervoer-Liften met betreedbaar platform  
NEN-EN 12810-1   Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde onderdelen-Productspecificaties  
NEN-EN 12810-2   Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde onderdelen-Bijzondere methoden voor het constructief ontwerpen  
NEN-EN 12811-1   Steigers-Prestatieëisen en algemeen ontwerp  
NEN-EN 12811-2   Informatie over materialen  
NEN-EN 12811-3   Proefbelastingen  
NEN-EN 12812:2008 Ondersteuningsconstructies - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp 
NEN-EN 12813   Tijdelijke bouwplaatsuitrusting-Ondersteuningstorens uit geprefabriceerde onderdelen-Specifieke methoden voor het constructief ontwerpen.  
NEN-EN 13374   Tijdelijke vloerrandbeveiligingen - Productspecificatie, beproevingsmethoden  
NEN-EN 13377   Houten bekistingsdragers-Eisen, classificatie en beoordeling  
NEN 14081   Specificaties constructiehout  

 

Diversen   Titel  
VCA**   Veiligheids Checklist Aannemers voor grote (huis) aannemers  
VCA*   Veiligheids Checklist Aannemers voor aannemers < 35 werknemers  
VCA Petrochemie Veiligheids Checklist Aannemers voor petrochemische industrie
KOMO   Productcertificaat voor steigerdelen  
NAP DACE Samenwerkingsverband van Cost Engineers en Value Engineers in Nederlands taalgebied
SDU   Arbo-informatieblad (AI-blad) 15 Veilig werken op daken  
SDU   Arbo-informatieblad (AI-blad) 16 Beveiligen van wand- en vloeropeningen  
SDU   Arbo-informatieblad (AI-blad) 21 Rolsteigers  
Aboma+Keboma   Abomafoons van Hoofdstuk 5, Steigers en klimvoorzieningen  

 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 9. Voorschriften, normen en literatuur