Nieuwe paragrafen in H2

Per september 2015 is paragraaf 2.2. Standaardconfiguraties gewijzigd. In dit onderdeel zijn paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.3 tussen gevoegd en zijn de "oude" paragrafen verplaatst naar paragrafen 2.2.4 en verder. Hierdoor is tevens de nummering van deze paragrafen, tabellen en figuren aangepast.

24-09-2015

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Nieuws Nieuwe paragrafen in H2