Website en Gedrukte versie

De website www.richtlijnsteigers.nl bevat altijd de meest actuele integrale versie van de richtlijn. De website biedt daarnaast uitgebreide zoekmogelijkheden om direct de door u gewenste onderwerpen te vinden. Tevens is het mogelijk om een geprinte versie te bestellen.

Interactief

De website biedt elke betrokkene de gelegenheid om nieuwe inzichten, ideeën en verbeteringen voor te dragen. Een commissie van deskundigen behandelt alle eventuele wetswijzigingen, veranderde normen en nieuwe inzichten periodiek, zodat ook commentaren van bedrijven en betrokkenen daarin kunnen worden meegenomen.

 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Richtlijn Steigers Website en Gedrukte versie