Arbeidsinspectie nu ook (veilig) op de hoogte van Richtlijn Steigers

Op 16 april werd de Arbeidsinspectie onder meer door de brancheorganisaties VSB en Komat bijgepraat over de Richtlijn Steigers.

Namens de VSB en Komat werd aan alle inspecteurs van de Arbeidsinspectie het Handboek Richtlijn Steigers aangeboden. Ook de heren Jan Boer en Frits Wolfswinkel werden daarmee bezitter van de Richtlijn, die meteen de basis vormt voor toekomstige inspectie acties in de bouw, waar het de omgeving van de stalen steigers betreft.

 

18-04-2013

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Nieuws Arbeidsinspectie nu ook (veilig) op de hoogte van Richtlijn Steigers